04. Ey Nebî Arz Ve Semâ Hayranındır Dâima

Naz Makâmı

04. Ey Nebî Arz Ve Semâ Hayranındır Dâima

Makam: Segâh
Usul: Sofyan
Güfte: M. Necati Bursalı
Beste: Hüseyin Akpınar
Solist: İsmail Hakkı Ramazanoğlu

Ey Nebî arz ve semâ, Hayranındır dâima

Sen olmasaydın eğer, Ne gök olurdu ne yer
Ne dal vardı ne çiçek, Ne bir damla içecek

Cennet yüzüne müştâk, Seni rahmet kıldı Hâk
Melek insan hûri cin, Âlemde senin için

Bu âlemde cûd senin, Bedir ve Uhud senin
Sıddîk’in Ömer’in var, Osman Ali sana yâr

Künhüne ermek senin, Harcı değil kimsenin
Vesfedemez söz seni, Yanar görse göz seni